Reklamačný poriadok

Reklamácia a jej uplatnenie

Každý jeden deň sa snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať Vám kvalitné produkty. Stále sme však len ľudia, a preto sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná lehota je zákonom stanovená na dobu 24 mesiacov, my však na svoje produkty poskytujeme benefit vo forme predĺženej záručnej lehoty o 1 rok a to na 36 mesiacov.

Pri našom tovare slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list. Reklamáciu budeme posudzovať ihneď, bez zbytočných prieťahov. Maximálna doba vybavenia reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní, budeme sa snažiť maximálne urýchliť túto lehotu.

Odporúčame priložiť k zásielke aj kópiu faktúry.

K popisu reklamácie tovaru môžete použiť  

Zásielku odporúčame odoslať doporučene na adresu našej dielne:

Ján Vejčík JV-interier, Tulská 33, 010 08 Žilina, areál OSBDKompletné znenie reklamačných podmienok nájdete v rámci obchodných podmienok (VOP) v časti Článok VIII Reklamačný poriadok a v časti Článok XI Alternatívne riešenie sporov – vo vzťahu k spotrebiteľovi.